Patron szkoły - Jan Paweł II

Jan Paweł II w 2003 roku został ogłoszony patronem Zespołu Szkół w Obrowie. To zaszczyt dla naszej szkoły mieć za patrona największego z Polaków. Jest to też wielkie wyzwanie, by w swoim życiu kierować się wartościami, którym służył i które niezmordowanie głosił nasz wielki rodak.

      Świadomość odpowiedzialności, która na nas spoczywa, wyrażają słowa hymnu naszej szkoły:

 

Ojcze święty nasz rodaku, wielki papieżu Polaku

Ciebie poznał świat już cały, Twe nauki światło dały

 

ref.  Naucz nas dobrymi być, naucz z Bogiem zawsze żyć

Niechaj pokój będzie w nas, niech miłości przyjdzie czas.

 

Treści słów Twych zgłębiać chcemy, w nasze życie je niesiemy

Bo są dla nas drogowskazem, ideałów Twych obrazem.

 

Pod Twym płaszczem wędrujemy, tutaj wiedzę zdobyć chcemy

W dorosłe wchodzimy bramy, do Ciebie dzisiaj wołamy.

Krótka biografia Karola Wojtyły

18 V 1920 

urodził się Karol Wojtyła w Wadowicach

1938

ukończył szkołę średnią z odznaczeniem i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

1 IX 1939

wybuch II wojny światowej; Karol przerywa studia

1940-1941 

rozpoczyna pracę fizyczną w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie i w Zakładach Chemicznych Solvay

1942

wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie

1 XI 1946

otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy

1946 – 1948

studiuje w Rzymie

1948

jest wikariuszem parafii Niegowić (pow. bocheński)

1949 – 1951

wikariusz parafii św. Floriana w Krakowie. Studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej

1953

habilituje się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym

1954

pracuje na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

4 VII 1958

zostaje mianowany biskupem tytularnym Ombi

28 IX 1958

konsekrowany na biskupa

16 VI 1962

wybrany wikariuszem kapitulnym krakowskim (po śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka)

30 12 1963

mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim

8 III 1964

odbywa ingres na Wawel

10 X 1964

otrzymuje paliusz

29 V 1967

zostaje mianowany kardynałem

26 IV 1967

kreowany kardynałem

16 X 1978

wybrany papieżem (Jan Paweł II)

22 X 1978

uroczyście rozpoczyna pontyfikat

16 X 1978 - 4 IV 2005

prawie 27 lat wyjątkowego pontyfikatu.

4 IV 2005

śmierć Jana Pawła II

1 V 2011

beatyfikacja Jana Pawła II przez Papieża Benedykta XVI

Papieskie przesłania do młodzieży

„Drodzy chłopcy i dziewczęta podążajcie z entuzjazmem swych młodych serc za Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem.”

            „Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i do każdej z was. Wypłyń na głębię, zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie i na nowo wypłyń na głębię! Odkryj głębię własnego ducha, wnikaj w głębię świata! Przyjmij Słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję!

„Ten świat potrzebuje świadków miłości, potrzebuje was, abyście byli solą dla ziemi i światłością dla świata.”

„Nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was, liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół.”

„Wasze powołania są różne. Musicie rozważyć w jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje bardziej 'być' do więcej 'mieć'. Ale ! Nigdy samo więcej 'mieć' nie może zwyciężyć. Samo więcej 'mieć' nie może zwyciężyć. Bo wtedy może człowiek przegrać rzecz najcenniejszą, swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze 'być' i 'mieć'.”

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali; wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia. Musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej być.”

Posłuchaj słów Ojca Świętego

Galeria